ZH-CN EN DE PL

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

11 września 2018
Download PDF

Historia

Uczelnię utworzono w roku 1946. Wówczas nadano jej nazwę Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych, a jej pierwszym rektorem został Eugeniusz Geppert – wybitny malarz i pedagog. Początkowo na uczelni działały pracownie malarstwa, rzeźby i rysunku, jednak dość szybko poszerzono ofertę kształcenia o dodatkowe warsztaty metalu, szkła, drewna i ceramiki. Wraz z biegiem lat zmieniano nazwę uczelni. Pierwotna Wyższa Szkoła Sztuk Pięknych przeobraziła się w Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych, następnie nosiła nazwę Akademii Sztuk Pięknych. W 2008 roku nastąpiło nadanie jej imienia patrona i od tego czasu pełna nazwa uczelni to Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta.

Oferta edukacyjna

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu jest uczelnią państwową, która kształci studentów w jedenastu kierunkach na czterech wydziałach:

  • Wydziale Malarstwa i Rzeźby na kierunkach: Malarstwo, Rzeźba i Mediacja Sztuki;
  • Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów na kierunkach: Grafika i Sztuka Mediów;
  • Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa na kierunkach: Architektura Wnętrz, Wzornictwo i Scenografia;
  • Wydziale Ceramiki i Szkła na kierunkach: Sztuka i Wzornictwo Ceramiki, Sztuka i Wzornictwo Szkła, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki w specjalizacji konserwacja i restauracja ceramiki i szkła.

Rektorem Akademii od 2012 roku jest prof. Piotr Kielan. Staraniem władz i pedagogów uczelni stale rozszerzany jest zakres kształcenia studentów na poszczególnych wydziałach. W 2012 uruchomiono studia w języku angielskim na kierunku Grafika, specjalność Grafika Artystyczna. Zainteresowanie tą propozycją pozwoliło wyznaczać kolejne cele edukacyjne, takie jak uruchomienie międzywydziałowych studiów doktoranckich w języku angielskim.

Akademia stale rozbudowuje się. W roku 2001 oddano do użytku wyremontowane dodatkowe skrzydło uczelni przy ul. Modrzewskiego, a w roku 2012 roku nowy gmach zwany Centrum Sztuk Użytkowych i Centrum Innowacyjności, który spełnia rolę dydaktyczno-warsztatową. W budynku wyposażonym w najnowsze technologie i urządzenia warsztatowe znajduje się 9 laboratoriów oraz 42 pracownie. Obecnie uczelnia posiada nowoczesne zaplecze w postaci własnej huty do wyrobu ceramiki i szkła, kuźnię, pracownie malarstwa, rzeźby oraz pracownie wzornicze i multimedialne.

Strona internetowa: www.asp.wroc.pl

 

Rozmiar czcionki