ZH-CN EN DE PL

Uniwersytet Wrocławski

27 czerwca 2018
Download PDF

Historia:

Uniwersytet Wrocławski to uczelnia łącząca w sobie dziedzictwo kilku narodów. Jej początki sięgają XVIII w., gdy decyzją cesarza Leopolda I Habsburga 15 listopada 1702 r. działalność rozpoczął Uniwersytet Leopoldyński. Po jego połączeniu w 1811 r. z uniwersytetem Viadrina z Frankfurtu nad Odrą powstała pruska uczelnia państwowa – Universitas litterarum Vratislaviensis, przemianowana w 1911 r. na Śląski Uniwersytet im. Fryderyka Wilhelma. Nowy rozdział w dziejach wrocławskiej Alma Mater rozpoczął się wraz z zakończeniem II wojny światowej. Kontynuując lwowskie tradycje, polski Uniwersytet Wrocławski zainaugurował działalność już 15 listopada 1945 r.

 

Oferta edukacyjna

Uniwersytet Wrocławski jest państwową szkołą wyższą znajdującą się w czołówce polskich uczelni. Na 10 kształci się blisko 30 tys. studentów. Oferta edukacyjna obejmuje blisko 80 kierunków studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich i blisko 30 programów w języku angielskim, a także studia doktoranckie i podyplomowe Na uczelni działa m.in. kilka muzeów, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców oraz Instytut Konfucjusza.

 

Strona internetowa: www.uni.wroc.pl

Rozmiar czcionki