ZH-CN EN DE PL

Informator gospodarczy

Download PDF

Informator gospodarczy Dolnego Śląska, to 48 stron najważniejszych informacji o regionie, jego gospodarce, innowacyjności i potencjale. Wydany w połowie roku 2018 zawiera aktualne dane statystyczne i analityczne. Informator został wydany w języku polskim i angielskim, natomiast dla osób niewidzących wydano wersję napisaną w języku brajla. Obejmuje on zagadnienia takie jak:
– ekonomia,
– przemysł,
– rynek pracy,
– edukację,
– transport,
– innowacyjność,
– klastry,
– instytucje otoczenia biznesu,
– atrakcyjność inwestycyjną,
– potencjał gospodarczy,
– informacje dla inwestorów,
– wsparcie inwestora,
– strefy ekonomiczne,
– powierzchnie biurowe,
– dziedzictwo kulturowe,
– kulturę.

Informator można bezpłatnie pobrać TU (30 Mb).

Rozmiar czcionki