ZH-CN EN DE PL

Strefy Ekonomiczne

Download PDF

Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) jest to wyodrębniona administracyjnie część terytorium Polski, przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorca w SSE podlega ulgowemu traktowaniu podatkowemu, może rozpocząć działalność na specjalnie przygotowanym, uzbrojonym terenie.

Specjalne Strefy Ekonomiczne na Dolnym Śląsku zostały stworzone w celu:

  • przyspieszania rozwoju gospodarczego Dolnego Śląska,
  • rozwoju i wykorzystania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w gospodarce narodowej,
  • zwiększenia konkurencyjności produktów i usług,
  • zagospodarowania majątku poprzemysłowego i infrastruktury,
  • tworzenia nowych miejsc pracy.

Województwo Dolnośląskie jest liderem pod względem utworzonych na jego obszarze Specjalnych Stref Ekonomicznych. Przedsiębiorstwa zlokalizowane w strefach mają zapewnione ulgi, zwolnienia podatkowe oraz atrakcyjne, uzbrojone tereny. Największą SSE w województwie jest Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”. Wg raportu FDI Magazine of the Financial Times strefa zajmuje czwarte miejsce w Europie oraz dwudzieste drugie na świecie, spośród 600 stref ekonomicznych.

Zarząd strefy wydaje zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w SSE oraz pomaga w procesie inwestycyjnym, poprzez np. ułatwianie kontaktów z władzami lokalnymi czy administracją centralną w kwestii między innymi zakupu ziemi pod inwestycje.

Na terenie województwa dolnośląskiego funkcjonują trzy Specjalne Strefy Ekonomiczne:

Występuje również podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (TSSE), której łączny obszar wynosi 1 632,31 ha. Jest to jedyna strefa, której zarząd jest zlokalizowany poza terenem województwa dolnośląskiego.

ROZMIESZCZENIE SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH NA TERENIE WOJEWÓZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (źródło: RAPORT SGH DLA PAIiZ „ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE” 2017)

Dane kontaktowe: www.tsse.pl

Rozmiar czcionki