ZH-CN EN DE PL

Założenia

Download PDF

 

Projekt pn. „Promocja gospodarcza Województwa dolnośląskiego na rynkach krajowych  i międzynarodowych”

 

Podstawowym celem projektu jest krajowa i międzynarodowa promocja gospodarcza regionu w celu pozyskania nowych inwestorów. Działania realizowane w projekcie będą ukierunkowane również na promocję dolnośląskich przedsiębiorstw działających w obszarze dolnośląskich inteligentnych specjalizacji na rynkach międzynarodowych oraz krajowych oraz na wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie.

Samorząd województwa odpowiada za realizację polityki rozwoju, której zasadniczym elementem jest rozwój gospodarczy. Celem województwa dolnośląskiego jest pobudzanie innowacyjności w regionie oraz wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP.

Projekt syntetyzuje prowadzone działania proeksportowe i proinwestycyjne. Samorząd Województwa  wykorzystując swój potencjał finansowy i instytucjonalny chce wesprzeć dolnośląskie MŚP, szczególnie te działające w obszarze inteligentnych specjalizacji w promocji na rynkach międzynarodowych i krajowych.

 

Rozmiar czcionki