ZH-CN EN DE PL

PKB

Download PDF

PKB – Produkt Krajowy Brutto

Województwo dolnośląskie zaliczane jest do liderów gospodarczych w Polsce. Według danych GUS za 2015 rok udział województwa dolnośląskiego w tworzeniu Produktu Krajowego Brutto gospodarki narodowej wynosi 8,4%. Dolny Śląsk zajmuje czwarte miejsce, biorąc pod uwagę udział województw w tworzeniu polskiego PKB. Pierwsze miejsce zajmuje województwo mazowieckie, drugie – śląskie, natomiast trzecie miejsce należy do Wielkopolski.

Produkt Krajowy Brutto Polski za 2015 rok wynosi 1 799 321 mln zł, a PKB Dolnego Śląska – 151 668 mln zł.

(źródło: PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2015 R., GUS)

PKB per capita

Najaktualniejsze dostępne dane GUS pokazują, że poziom PKB na jednego mieszkańca w województwie dolnośląskim przewyższa średnią krajową. Nasz region w tej kategorii plasuje się na drugim miejscu (po województwie mazowieckim). Wartość PKB na jednego mieszkańca w Polsce wyniosła  46 790 zł, natomiast w województwie dolnośląskim – 52 203 zł. Tym samym wartość ta przewyższa przeciętną wartość dla kraju o 11,6%.

(źródło: PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2015 R., GUS)

Wartość dodana brutto wg rodzajów działalności

Wartość dodana brutto dla województwa dolnośląskiego w roku 2015 wyniosła 134 554 mln zł.. Udział w wytwarzaniu tej wartości wg rodzajów działalności rozkłada się następująco:

 1. handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport i gospodarka magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia; informacja i komunikacja – 24,0%;
 2. przemysł – 34,7%;
 3. budownictwo – 7,4%;
 4. rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 1,2%
 5. działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości – 8,0%;
 6. pozostałe usługi – 24,7%.

W przypadku województwa dolnośląskiego najważniejszym czynnikiem przy generowaniu wartości dodanej brutto jest przemysł. Dolny Śląsk zajmuje trzecie miejsce wśród województw pod względem udziału tego rodzaju działalności w tworzeniu PKB (po województwie śląskim – 34,9% i lubuskim – 35,0%).

(źródło: ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2016, GUS)

PKB per capita wg podregionów

W pierwszej dziesiątce w klasyfikacji PKB według podregionów znajdują się dwa podregiony należące do Dolnego Śląska: miasto Wrocław oraz podregion Legnicko-głogowski.

 1. M. st. Warszawa – 134 302 zł;
 2. M. Poznań – 92 232 zł;
 3. M. Wrocław 76 975 zł;
 4. M. Kraków – 76 283 zł;
 5. Płocki – 76 057 zł;
 6. Legnicko-głogowski – 67 856 zł;
 7. Trójmiejski – 66 564 zł;
 8. Katowicki – 63 154 zł;
 9. Warszawski zachodni – 60 645 zł;
 10. Tyski – 59 421 zł.
Rozmiar czcionki