ZH-CN EN DE PL

Przemysł

Download PDF

Dolny Śląsk jest jednym z najbardziej uprzemysłowionych województw w Polsce. W 2016 roku w sektorze przemysłu na tych terenach działało 2 373 podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekroczyła 9 osób. Przedsiębiorstwa te wygenerowały wartość produkcji sprzedanej na poziomie 110 066,1 mln zł, co stanowi ok. 9,1% całkowitej produkcji sprzedanej w kraju. Wyższą wartość tego wskaźnika posiadają województwa: mazowieckie (18,8%), śląskie (16,9%) i wielkopolskie (12,4%).

(źródło: ROCZNIK STATYSTYCZNY PRZEMYSŁU 2017, GUS)
(źródło: ROCZNIK STATYSTYCZNY PRZEMYSŁU 2017, GUS)

Optymizmem napawa fakt, że od 2005 roku liczba pracujących w przemyśle wzrosła o 13,4% osiągając w 2016 roku 268,3 tys. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w tym sektorze w województwie dolnośląskim wynosi 4 610,62 zł. Wartość ta przewyższa o 12,1% średnią krajową tego wskaźnika.

Przemysł w województwie dolnośląskim stawia na innowacje. Wśród wszystkich polskich województw znajduje się na trzecim miejscu pod względem nakładu na działalność innowacyjną zaraz po województwie mazowieckim i śląskim. Nakłady te realizowane są zarówno w zakresie innowacji produktowych jak i procesowych. W 2016 w podmiotach gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób, na działalność innowacyjną przeznaczono 3 122,3 mln zł.

Rozmiar czcionki