ZH-CN EN DE PL

Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Download PDF

Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości (KSSEMP) została powołana na podstawie ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (z późniejszymi zmianami). Funkcjonować będzie do 31 grudnia 2026 roku.

LOKALIZACJA
Tereny Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości zlokalizowane są w południowo-zachodniej części Polski na terenie województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego, w niewielkiej odległości do ważnych ośrodków w Europie. Obszary strefy usytuowane są bardzo blisko granicy z Republiką Czeską i Republiką Federalną Niemiec.

UZBROJENIE TERENU
Tereny inwestycyjne należące do strefy wyposażone są w niezbędną infrastrukturę techniczną:

 • sieci wodno-kanalizacyjne,
 • energia elektryczna,
 • sieć gazowa.

KOMUNIKACJA

 • dobrze rozwinięta sieć dróg,
 • bliskość autostrady A-4,
 • po 2017 budowa drogi ekspresowej S-3,
 • dobre skomunikowanie podstref.

SYSTEM ULG I PREFERENCJI

Przedsiębiorca inwestujący na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości nabywa prawo do korzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego. Wielkość ta jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów kwalifikowanych.

Ponadto:

 • na terenie niektórych gmin zwolnienie z podatku od nieruchomości
 • konkurencyjne ceny nieruchomości
 • działki przygotowane pod inwestycje
 • bezpłatna pomoc w załatwianiu formalności związanych z inwestycją
 • przychylność i pomoc administracji samorządowej i rządowej
 • wysoka jakość usług świadczonych przez SSEMP S.A.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: ssemp.pl

Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A
ul. Papieża Jana Pawła II 11A
58-400 Kamienna Góra
Tel.: (+48) 75/ 645 20 30
Fax: (+48) 75/ 645 20 33
E-mail: strefa@ssemp.pl

Rozmiar czcionki