ZH-CN EN DE PL

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

27 czerwca 2018
Download PDF

Historia:

Uniwersytet Przyrodniczy odwołuje się do istniejącej od 1856 r. Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego
w Dublanach (od 1901 pierwszej na ziemiach polskich Akademii Rolniczej, w 1919 włączonej do Politechniki Lwowskiej) i powstałej w 1881 trzeciej polskiej uczelni weterynaryjnej (od 1897 akademii). Po II wojnie światowej polscy naukowcy osiedlili się we Wrocławiu, tworząc w sierpniu 1945 r. Uniwersytet i Politechnikę. W 1951 powołano Wyższą Szkołę Rolniczą z rektorem prof. Stanisławem Tołpą. Od 1972 była to Akademia Rolnicza, natomiast od 2006 Uniwersytet Przyrodniczy.

 

Oferta edukacyjna

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to jedna z najlepszych specjalistycznych uczelni w kraju. Prowadzi kształcenie i badania w dziedzinach przyrodniczych i technicznych, związanych
z naukami rolniczymi, biologicznymi, weterynaryjnymi, a także z ochroną i kształtowaniem środowiska oraz naukami o żywności. UPWr to lider innowacyjności – pod względem uzyskanych patentów plasuje się w czołówce polskich uczelni. Uczelnia to 5 wydziałów, z których trzy wchodzą w skład Wrocławskiego Centrum Biotechnologii. UPWr to ponad 11 000 studentów I i II stopnia studiujących na 27 kierunkach studiów w języku polskim i angielskim, oraz ponad 1000 słuchaczy studiów podyplomowych na 35 kierunkach. Na UPWr corocznie kształci się około 250 studentów zagranicznych, m.in. z Ukrainy, Hiszpanii, Norwegii, Turcji czy Chin.

 

Strona internetowa: www.upwr.edu.pl

Rozmiar czcionki